Dokumenty można dostarczać i odbierać osobiście w dogodnym ustalonym telefonicznie terminie. Możliwe jest również dostarczenie dokumentów poprzez pocztę elektroniczną pod adres lexem@wp.pl (oryginały tłumaczonych dokumentów należy okazać przy odbiorze, w celu sprawdzenia ich zgodności z oryginałem).

Dostarczenie i odbiór dokumentów możliwy w ciągu tygodnia w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych oraz podczas weekendu

Wykonuję tłumaczenia również w weekendy.

Kompleksowa rejestracja pojazdów