Oferuję tłumaczenia ustne i pisemne, m.in. z dziedziny prawa, handlu, ekonomii, techniki i medycyny

Tłumaczę:

  • dokumenty samochodowe (Niemcy, Austria),
  • dokumenty urzędowe (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia, świadectwa szkolne, pracy, dyplomy, itp.),
  • dokumenty sądowe (wyroki i postanowienia sądowe),
  • dokumenty prawnicze (umowy),
  • dokumenty notarialne (akty notarialne, poświadczenia, pełnomocnictwa),
  • dokumenty medyczne (wypisy ze szpitala, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie),
  • dokumenty handlowe (umowy, faktury),
  • dokumenty ekonomiczne,
  • dokumenty korespondencji prywatnej,
  • inne.

Obsługuję również komisy samochodowe dostarczając im tłumaczenia dokumentów samochodowych na miejsce.

Stałym partnerom oferuję dogodne terminy realizacji zleceń oraz duże bonifikaty cenowe

Jestem otwarta na wszelkie oferty współpracy. Chętnie nawiążę stały kontakt z przedstawicielami komisów samochodowych oraz importerami pojazdów z Niemiec oraz Austrii. Propozycję współpracy proszę kierować na adres e-mail: lexem@wp.pl

Kompleksowa rejestracja pojazdów